رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
افشار خبر داد:
مدیرکل پدافند غیر عامل استان از برگزاری جشنواره علمی پدافند غیر عامل کشور با عنوان" سلمان فارسی(خندق)"خبر داد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین گفت: پدافند غیرعامل کشور را در برابر تهدیدهای نوین واکسینه و از تخریب و تهدید آن توسط دشمن جلوگیری می کند.
اولین جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان آوج با حضور دکتر افشار مدیرکل پدافند غیر عامل استان،سلیمانی فرماندارآوج و سایر مسئولین شهرستان آوج تشکیل گردید.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
افشار خبر داد:
مدیرکل پدافند غیر عامل استان از برگزاری جشنواره علمی پدافند غیر عامل کشور با عنوان" سلمان فارسی(خندق)"خبر داد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین گفت: پدافند غیرعامل کشور را در برابر تهدیدهای نوین واکسینه و از تخریب و تهدید آن توسط دشمن جلوگیری می کند.
اولین جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان آوج با حضور دکتر افشار مدیرکل پدافند غیر عامل استان،سلیمانی فرماندارآوج و سایر مسئولین شهرستان آوج تشکیل گردید.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان اعلام کرد:
مراجعه به سایت www.ecodefense.ir
مدیرکل پدافند غیرعامل استان ازپذیرش دانشجو رشته اقتصاد مقاومتی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری:
طرح یکپارچه و جامع پدافند غیر عامل استان بر اساس رویکرد هشتگانه تهدیدات پیش خواهد رفت
مدیر کل پدافند غیر عامل در اولین جلسه کمیته راهبری طرح جامع پدافند غیر عامل ، اظهار کرد: طرح جامع پدافند غیر عامل ملاحظات و تهدیدات بسیاری را در سطح کلان استان زیر نظر گرفته و این...
افشار:
مدیرکل پدافند غیرعامل استان گفت: تداوم چرخه حوزه انرژی در زمان بحران، ضرورت اجتناب ناپذیر پایداری ملی است.
مدیرکل پدافند غیر عامل تاکید کرد:
مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری بر ضرورت آمادگی جدی تر در حوزه های بیولوژیک تاکید کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان:
مدیرکل پدافند غیرعامل به روز بودن مدیران استان را درمقابله با هرگونه تهدیدات دشمنان ضروری دانست.
افشار؛
محمد افشار برضرورت رعایت ضوابط پدافند غیرعامل درطرح های توسعه ای استان تاکید کرد.
مدیر کل پدافند غیر عامل استان خبر داد:
افشار مدیر کل پدافند غیر عامل در جلسه کارگروه انتظامی از تدوین سناریوی تخلیه اضطراری مردم در شرایط تهدید بعنوان یکی از برنامه های الویت دار خبرداد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها